ગુજરાતી

માં તહકુબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તહકુબ1તહકૂબ2

તહકુબ1

વિશેષણ

  • 1

    મોકૂફ; મુલતવી.

મૂળ

अ. तवक्कुफ =ઢીલ; સર૰ म. त (oह) कूब

ગુજરાતી

માં તહકુબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તહકુબ1તહકૂબ2

તહકૂબ2

વિશેષણ

  • 1

    મોકૂફ; મુલતવી (તહકુબ કરવું, તહકૂબ કરવું, તહકુબ રહેવું, તહકૂબ રહેવું, તહકુબ રાખવું, તહકૂબ રાખવું).

મૂળ

अ. तवक्कुफ =ઢીલ; સર૰ म. त (oह) कूब