ગુજરાતી

માં તહકુબીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તહકુબી1તહકૂબી2

તહકુબી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તહકૂબ રાખવું તે; મોકૂફી.

ગુજરાતી

માં તહકુબીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તહકુબી1તહકૂબી2

તહકૂબી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તહકૂબ રાખવું તે; મોકૂફી.