ગુજરાતી

માં તહકુબીનામુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તહકુબીનામું1તહકૂબીનામું2

તહકુબીનામું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    તહકૂબીનું ખતપત્ર કે જાહેરનામું; 'મૉરેટોરિયમ'.

ગુજરાતી

માં તહકુબીનામુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તહકુબીનામું1તહકૂબીનામું2

તહકૂબીનામું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    તહકૂબીનું ખતપત્ર કે જાહેરનામું; 'મૉરેટોરિયમ'.