તહકુબી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તહકુબી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તહકૂબ રાખવું તે; મોકૂફી.

તહકૂબી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તહકૂબી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તહકૂબ રાખવું તે; મોકૂફી.