ગુજરાતી

માં તહખાનુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તહખાનું1તહેખાનું2

તહખાનું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભોંયરું.

ગુજરાતી

માં તહખાનુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તહખાનું1તહેખાનું2

તહેખાનું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    તહખાનું; ભોંયરું.