તહસીલદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તહસીલદાર

પુંલિંગ

  • 1

    તાલુકાનું મહેસૂલ વસૂલ કરનાર અમલદાર; મહાલકારી.