તહોમતદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તહોમતદાર

વિશેષણ

  • 1

    આરોપી.