તહોમત આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તહોમત આવવું

  • 1

    આરોપ થવો.