તહોમત મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તહોમત મૂકવું

  • 1

    આરોપવું; આક્ષેપ કરવો.