તાજમી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાજમી

વિશેષણ

  • 1

    માન-મોટાઈ આપેલી હોય તેવું.