તાજિયા કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાજિયા કાઢવા

  • 1

    તાબૂત સાથે તેનું સરઘસ કાઢવું. (તાજિયા નીકળવા).