તાજિયા ગૂલ થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાજિયા ગૂલ થવા

  • 1

    હતાશ કે નિરુત્સાહ થવું.