તાડનીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાડનીય

વિશેષણ

  • 1

    મારને યોગ્ય.