તાડનો ત્રીજો ભાગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાડનો ત્રીજો ભાગ

  • 1

    બહુ ઊંચું; ટંડેલ.