તાડપત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાડપત્રી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તાડનાં પાનનું છાજ.

  • 2

    વરસાદમાં રક્ષણ કરે એવી શણની એક મોદ.