તાડ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાડ જેવું

  • 1

    બહુ ઊંચું; ટંડેલ.