તાણીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાણીને

  • 1

    લાંબા અવાજ કરીને; મોટેથી; જોરથી.

  • 2

    આગ્રહપૂર્વક.