તાણીને લાંબું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાણીને લાંબું કરવું

  • 1

    લંબાવી લંબાવીને બગાડવું.