તાણી કાઢેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાણી કાઢેલું

  • 1

    દુર્બળ.