તાણ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાણ આવવી

  • 1

    વાઈ આવવી.

  • 2

    રગો ખેંચાવી.