તાંત જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાંત જેવું

  • 1

    ખૂબ ચીકણું; તણાતાં લાંબું થાય પણ તૂટે નહીં તેવું.