તાનમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાનમાં આવવું

  • 1

    તાન ચડવી.

  • 2

    મસ્તીમાં આવવું.