તાન ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાન ચડવું

  • 1

    ધૂન લાગવી.

  • 2

    મસ્તીએ ચડવું.