તાપી કૂવો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાપી કૂવો કરવો

  • 1

    ડૂબીને આપઘાત કરવો.