તાપ માથે લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાપ માથે લેવો

  • 1

    બપોરનો તાપ વેઠવો.