તાબૂત કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાબૂત કાઢવું

  • 1

    તાજિયા કાઢવા; તાબૂત સાથે તેનું સરઘસ કાઢવું.