તાબૂત ડૂબાડાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાબૂત ડૂબાડાવું

  • 1

    તાબૂતને સરઘસમાં ફેરવી છેવટે પાણીમાં પધરાવવું.