તાબૂત ફૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાબૂત ફૂટવું

  • 1

    તાબૂતની ચોતરફ ફરતા 'યાહુસેન' કરતા કૂટવું.