તાંબું ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાંબું ખાવું

  • 1

    તાંબાની ભસ્મ ખાવી; તે ખાઈને શક્તિ મેળવેલી હોવી.