ગુજરાતી

માં તામિલનાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તામિલનાડ1તામિલનાડુ2

તામિલનાડ1

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    મદ્રાસ આસપાસનો તામિલ ભાષાભાષી પ્રદેશ.

મૂળ

नाड=દેશ

ગુજરાતી

માં તામિલનાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તામિલનાડ1તામિલનાડુ2

તામિલનાડુ2

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    મદ્રાસ આસપાસનો તામિલ ભાષાભાષી પ્રદેશ.

મૂળ

नाड=દેશ