તારકમત્સ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારકમત્સ્ય

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    એક જાતની માછલી.

તારકમત્સ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારકમત્સ્ય

નપુંસક લિંગ

  • 1

    એક જાતની માછલી.