તારમાં ને તારમાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારમાં ને તારમાં રહેવું

  • 1

    ધૂનમાં ને ધૂનમાં રહેવું.