તારાટપકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારાટપકી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચાંલ્લા તરીકે ભરતમાં વપરાતી ધાતુની ચકચકિત ટીપકી.