તારીખવાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારીખવાર

વિશેષણ

  • 1

    તારીખના અનુક્રમવાળું કે તેવા અનુક્રમે; તારીખ પ્રમાણે; 'ક્રોનૉલૉજિકલ'.

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    તારીખના અનુક્રમવાળું કે તેવા અનુક્રમે; તારીખ પ્રમાણે; 'ક્રોનૉલૉજિકલ'.