તારો અસ્ત થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારો અસ્ત થવો

  • 1

    પડતી દશા આવવી.

  • 2

    મોટા માણસનું અવસાન થવું.