તારો ખરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારો ખરવો

  • 1

    તારો કોઈ કોઈ વાર ઝબૂકતો નીચે પડતો દેખાય છે તેમ થવું.