તાર કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાર કરવો

  • 1

    તાર મારફત સંદેશો મોકલવો.