તાર મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાર મૂકવો

  • 1

    તાર દ્વારા સંદેશો મોકલવો.