તાર મળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાર મળવો

  • 1

    તાર દ્વારા સંદેશો મળવો.

  • 2

    મેળ ખાવો; સંપ રહેવો.