તારું સનાન મંડાય! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારું સનાન મંડાય!

  • 1

    તું મરે! એક ગાળ.