તાર સાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાર સાંધવો

  • 1

    સંબંધમાં પડેલું ભંગાણ દૂર કરવું.

  • 2

    તૂટેલો તાંતણો સાંધવો.