તાલબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાલબંધ

વિશેષણ & અવ્યય

  • 1

    પદ્ધતિસર.

  • 2

    સંગીતમાં તાલ પ્રમાણે.