તાલબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાલબંધ

વિશેષણ

 • 1

  પદ્ધતિસર.

 • 2

  સંગીતમાં તાલ પ્રમાણે.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  પદ્ધતિસર.

 • 2

  સંગીતમાં તાલ પ્રમાણે.