તાલ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાલ આપવો

  • 1

    સંગીતમાં યોગ્ય માપે ઠોક આપવો.