તાલ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાલ આવવો

  • 1

    મઝા પડવી.

  • 2

    લાગ આવવો.