તાલ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાલ કરવો

  • 1

    તમાશો કરવો.

  • 2

    ગમ્મતની યોજના કરવી.