તાળાકૂંચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળાકૂંચી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તાળું અને કૂંચી.

  • 2

    છોકરાંની એક રમત.