તાળાકૂંચીમાં મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળાકૂંચીમાં મૂકવું

  • 1

    બરાબર બંધ કરવું; પાકા કબજામાં રાખવું.