તાળાકૂંચી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળાકૂંચી કરવી

  • 1

    બરાબર બંધ કરવું; પાકા કબજામાં રાખવું.