તાળાબંધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળાબંધી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કારખાનદાર કામ બંધ કરે તે; 'લૉકાઉટ'.